Kosztorys prac budowlanych – Czy warto go mieć??

Profesjonalny kosztorys budowlany jest tak skonstruowany, aby mogła z niego sprawnie korzystać także osoba spoza branży.

Kosztorys umożliwia bowiem śledzenie na bieżąco kolejnych etapów budowy i związanych z nim kosztów, dzięki czemu możemy spokojnie rozplanować swój budżet i wiemy, czego możemy spodziewać się w przyszłości. W obliczu zmian kosztorys pomaga wyliczyć, jak wpłyną one na finanse i być może czas realizacji. Skąd te wszystkie zalety? Zacznijmy od tego, co zawiera prawidłowo wykonany kosztorys budowlany.

Kosztorys zawiera nie tylko dane ilościowe, lecz także ramy czasowe przeznaczone dla ekipy budowlanej, dlatego może być weryfikacją skuteczności pracy budowlańców. Dzięki niemu łatwiej nam kontrolować, czy praca przebiega zgodnie z planem.

Kolejnym powodem, dla którego warto wykonać kosztorys, jest uzyskanie punktu odniesienia, dzięki któremu będziemy w stanie ocenić, czy wycena robót dostarczona przez wykonawcę nie jest rażąco zawyżona lub też zbyt niska w stosunku do tego, co mówi kosztorys. W tym drugim przypadku zachodzi uzasadniona obawa, że przedmiar robót nie obejmuje wszystkich prac, które z kolei ujęte zostały w kosztorysie. W takim przypadku może dojść do sytuacji, gdzie inwestor zaskoczony zostanie już na etapie budowy domu, koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, które z jakichś powodów nie zostały ujęte w początkowej wycenie.

Jak widać, kosztorys będzie dla inwestora bardzo ważnym dokumentem, do którego ten będzie sięgał na różnych etapach prowadzenia inwestycji. Jego wykonanie nie tylko pomaga w optymalizacji kosztów budowy domu, ale określeniu, czy budowa małego domu w ogóle będzie możliwa do realizacji.

Dobrze jest powierzyć wykonanie kosztorysu fachowcom. Posiadają także specjalistyczne programy, które wyliczają poszczególne wskaźniki. Zlecenie sporządzenia kosztorysu profesjonalistom pozwoli nam zaoszczędzić sporo czasu i znacznie ułatwi realizację projektu.

Wykazując zainteresowanie naszymi usługami otrzymają Państwo taki kosztorys ze szczegółowym omówieniem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY