Łupek naturalny – szlachetny, ponadczasowy, niebagatelny wygląd

Otrzymaliśmy zlecenie generalnego odrestaurowania dachu kaplicy cmentarnej, stanowiącej obiekt zabytkowy, wraz z zabezpieczeniem murów przed wpływem warunków atmosferycznych.

Neogotycka budowa powstała w 1873 r.

Prace rozpoczęto od ostrożnego rozebrania istniejącego pokrycia dachowego z łupka kamiennego. Następnie dokonano oględzin konstrukcji i deskowania dachu. Odkryte połacie zabezpieczono membraną dachową. Stwierdzono stan konstrukcji jako dobry, nie wymagający naprawy. Deskowanie połaci dachu w miejscach uszkodzeń zostało naprawione /flekowanie/ bądź wymienione.

Zgodnie z zaleceniami projektu budowlanego rozpoczęto montaż obróbek blacharskich w kolorze zbliżonym do pokrycia dachowego.

Następnie rozpoczęto montaż właściwej membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej stanowiącej wstępne krycie i niwelujące zawilgocenie deskowania a co za tym idzie także konstrukcji. W międzyczasie dokonano segregacji materiałów z rozbiórki w celu ponownego użycia płytek nadających się do wbudowania. Wysegregowane płytki poddano gruntownemu czyszczeniu i odgrzybianiu środkami REMMERS przeznaczonych do tego typu renowacji.

Kolejnym krokiem był montaż rynien i rur spustowych. Elementy te zapobiegną zawilgoceniu ścian i fundamentów przez wodę opadową. Zdecydowano, że materiałem najbardziej odpowiednim ze względu na żywotność będzie blacha tytan-cynk.

Końcowym etapem był montaż pokrycia dachowego z łupka naturalnego z zachowaniem odpowiedniego układu łusek. Wykonano obróbkę blacharską na ściankach murków.